2 posturi ACS cu CIM pe durata determinata

Descriere scurtă:
INOE 2000 scoate la concurs 2 posturi vacante asistent cercetare stiintifica cu contract individual de munca pe durata determinata in cadul Proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0878

Data publicării: 03 Octombrie 2018

Data limită: 02 Noiembrie 2018
Anunțul: 2_posturi_ACS_cu_CIM_pe_durata_determina ⇓
Angajator: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000
institutul are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, dezvoltarea tehnologica si transferul tehnologic pentru tematica din programele de interes public si national in domeniul optoelectronicii.
Adresa: Str. Atomistilor Nr. 409, Magurele, Ilfov
Telefon: 021 4574522
Fax: 021 4574522
E-mail: liliana@inoe.ro
Website: www.inoe.ro