Inginer minier – asistent de cercetare științifică

Descriere scurtă:
INCD INSEMEX organizează concurs în vederea ocupării unui post de inginer minier (asistent cercetare științifica), în cadrul Departamentului Securitate Industrială (D.S.I.) - Laborator Riscuri Salvare

Data publicării: 27 Decembrie 2017

Data limită: 19 Ianuarie 2018
Anunțul: Inginer_minier_asistent_de_cercetare_tii ⇓
Angajator: INCD INSEMEX Petroșani
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petroșani infiinţat prin HG nr. 1461/18.10.2006, persoană juridică română în coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, efectuează cercetare fundamentală, aplicativă, de dezvoltare tehnologică şi de transfer tehnologic pentru următoarele direcţii: securitatea resurselor minerale; protecția antiexplozivă; securitatea echipamentelor și instalațiilor; medii explozive și toxice; protecția mediului; risc de explozie-industrial; explozivi și tehnici de împușcare; salvare minieră și în medii toxice/explozive; ventilație minieră și industrială; clasificarea lucrărilor miniere din punct de vedere al emanațiilor de gaze; expertize tehnice ale evenimentelor generate de explozii ale substanțelor combustibile și materiilor explozive.
Adresa: Strada General Vasile Milea, nr.32-34, Petroșani, Hunedoara
Telefon: 0254541621
Fax: 0254546277
E-mail: insemex@insemex.ro
Website: www.insemex.ro