Postdoctorand in PN-III-P4-ID-PCE-2016-0157

Descriere scurtă:
Activitatea de cercetare a postului este incadrata in teoria reprezentarilor de algebre cu accent pe algebrele Hopf si categoriile monoidale.

Data publicării: 22 Noiembrie 2017

Data limită: 24 Decembrie 2017
Anunțul: Postdoctorand_in_echipa_proiectului_de_c ⇓
Angajator: Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane
Institut de cercetare al Academiei Romane
Adresa: Calea Grivitei 21, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: (+40) (0) 21 319 65 06
Fax: (+40) (0) 21 319 65 05
E-mail: cristodor.ionescu@imar.ro
Website: www.imar.ro