Universitatea Titu Maiorescu-Sef Serviciu Economic

Descriere scurtă:
Universitatea Titu Maiorescu scoate la concurs postul de Sef Serviciu Economic: • Organizează și coordonează activitatea financiar-contabilă a Universității; • Asigură elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe tipuri de activități /

Data publicării: 16 Noiembrie 2017

Data limită: 27 Noiembrie 2017
Anunțul: Universitatea_Titu_Maiorescu_Sef_Servici ⇓
Angajator: UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
INSTITUTIE PRIVATA DE INVATAMANT SUPERIOR
Adresa: CALEA VACARESTI, NR. 187, SECTOR 4, BUCURESTI, BUCURESTI, Bucuresti
Telefon: 02131616
Fax:
E-mail: resurseumane@univ.utm.ro
Website: utm.ro