Pozitie masterand/doctorand

Descriere scurtă:
Activitate stiintifica intr-unul din domeniile proiectului, si anume sisteme dinamice, teorie ergodica, teoria masurii, probabilitati pe fractali. Candidatul va termina Master-ul, si/sau va incepe doctoratul cu directorul de proiect.

Data publicării: 02 Noiembrie 2017

Data limită: 03 Decembrie 2017
Anunțul: Pozitie_masterand_doctorand_4985.pdf ⇓
Angajator: Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane
Institut de cercetare al Academiei Romane
Adresa: Calea Grivitei 21, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: (+40) (0) 21 319 65 06
Fax: (+40) (0) 21 319 65 05
E-mail: cristodor.ionescu@imar.ro
Website: www.imar.ro