Asistent cercetare științifică (doctorand) - 1 post

Descriere scurtă:
Universitatea Babeș-Bolyai, anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare vacant în cadrul proiectului cu titlul “Design computațional al unor polimeri cationici ca vectori genetici”, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0

Data publicării: 25 Septembrie 2017

Data limită: 20 Octombrie 2017
Anunțul: Asistent_Cercetare_tiin_ific_doctorand_1 ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro