2 posturi de asisitent de cercetare stiintifica-ACS

Descriere scurtă:
2 posturi de asisitent de cercetare stiintifica-ACS, pe perioada determinata (pe perioada derularii proiectului), cu timp partial de lucru de 4 ore/zi, in cadrul Proiectului de cercetare cu titlul Modificari conformationale ale peptidelor in prezenta ioni

Data publicării: 10 August 2017

Data limită: 26 Septembrie 2017
Anunțul: 2_posturi_de_asisitent_de_cercetare_stii ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232 201024
Fax: 0232 201382
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro