Asistent cercetare

Descriere scurtă:
post vacant in cadrul proiectului cod PN-II-PN-III-P4-ID-PCE-2016-0729, nr.contract 166/2017 cu titlul "Cetățenie democratică, inegalități și polarizare socială: un studiu longitudinal și multinivel”

Data publicării: 08 August 2017

Data limită: 04 Septembrie 2017
Anunțul: Asistent_cercetare_4964.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă. Universitatea Babeş-Bolyai are în structura sa facultăţi, departamente, catedre, colegii, institute, biblioteci, laboratoare, unităţi de cercetare, muzee, cămine, cantine, serviciile administrative, tehnice, baze de practică, de agrement, sociale etc. Misiunea UBB este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro