Asistent cercetare stiintifica, 1 post

Descriere scurtă:
post vacant in cadrul proiectului cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0840, nr. contract 136 din 12/07/2017, cu titlul SUSCEPTIBILITATEA DIFERENTIALA INAINTE DE NASTERE: MODERATORI GENETICI AI AFECTIVITATII MATERNE PRENATALE ASUPRA REACTIVITATII LA STRES SI TEMPERA

Data publicării: 07 August 2017

Data limită: 25 August 2017
Anunțul: Asistent_cercetare_stiintifica_1_post_88 ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă. Universitatea Babeş-Bolyai are în structura sa facultăţi, departamente, catedre, colegii, institute, biblioteci, laboratoare, unităţi de cercetare, muzee, cămine, cantine, serviciile administrative, tehnice, baze de practică, de agrement, sociale etc. Misiunea UBB este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro