1 post de asistent de cercetare științifică - A.C.S.

Descriere scurtă:
1 post de asistent de cercetare științifică - A.C.S., pe perioadă determinată, de 30 luni, normă întreagă - 8 ore/zi, domeniul de cercetare fizică, în cadrul proiectului de cercetare intitulat “Studierera interacțiilor la nivel uni-molecular

Data publicării: 04 August 2017

Data limită: 01 Octombrie 2017
Anunțul: 1_post_de_asistent_de_cercetare_tiin_ifi ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232 201024
Fax: 0232 201382
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro