Pozitie cercetator cu experienta geometrie diferentiala

Descriere scurtă:
Candidatul va contribui la proiect pe una sau mai multe din urmatoarele directii: geometrie riemanniana, geometrie cuaternionica, geometrie complexa generalizata, aplicatii armonice, spatii singulare.

Data publicării: 28 Iulie 2017

Data limită: 01 Septembrie 2017
Anunțul: Pozitie_cercetator_cu_experienta_geometr ⇓
Angajator: Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane
Institut de cercetare al Academiei Romane
Adresa: Calea Grivitei 21, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: (+40) (0) 21 319 65 06
Fax: (+40) (0) 21 319 65 05
E-mail: cristodor.ionescu@imar.ro
Website: www.imar.ro