Asistent Cercetare Științifică

Descriere scurtă:
UBB anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare vacant în cadrul proiectului cu codul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0474, contract 36/2017, avand titlul “Design computațional al unor polimeri cationici ca vectori genetic

Data publicării: 28 Iulie 2017

Data limită: 08 Septembrie 2017
Anunțul: Asistent_Cercetare_tiin_ific__6738.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro