Asistent Cercetare Științifică

Descriere scurtă:
UBB anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare vacant în cadrul proiectului cu codul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0474, contract 36/2017, avand titlul “Design computațional al unor polimeri cationici ca vectori genetic

Data publicării: 28 Iulie 2017

Data limită: 08 Septembrie 2017
Anunțul: Asistent_Cercetare_tiin_ific__6738.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă. Universitatea Babeş-Bolyai are în structura sa facultăţi, departamente, catedre, colegii, institute, biblioteci, laboratoare, unităţi de cercetare, muzee, cămine, cantine, serviciile administrative, tehnice, baze de practică, de agrement, sociale etc. Misiunea UBB este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro