cercetător / student doctorand Concurs PN-III-P4-ID-PC

Descriere scurtă:
lnstitutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu lordan – Alexandru Rosetti” anunță scoaterea la concurs a două poziții vacante de cercetător și a unei poziții vacante de student doctorand în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-I

Data publicării: 27 Iulie 2017

Data limită: 25 August 2017
Anunțul: cercet_tor_student_doctorand_Concurs_PN_ ⇓
Angajator: Institutul de Lingvistică ”Iorgu Iordan-Al. Rosetti” al Academiei Române
cercetare și elaborare de lucrări fundamentale în domeniul lingvisticii
Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13, București, Bucuresti
Telefon: 0213182452
Fax: 0213182452
E-mail: inst@lingv.ro
Website: www.lingv.ro