Cercetător Cu Experiență

Descriere scurtă:
Universitatea din Oradea organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului UEFISCDI PN-III-P4-ID-PCE-2016-0032 având titlul “Dinamica de neechilibru a sistemelor puternic corelate”, pentru 1 post de cercetător cu experiență.

Data publicării: 16 Iulie 2017

Data limită: 31 Iulie 2017
Anunțul: Cercet_tor_Cu_Experien__9007.docx ⇓
Angajator: Universitatea din Oradea
Universitatea din Oradea organizează selecția în vederea ocupării de posturi.
Adresa: Str. Universitatii nr. 1, Oradea, Bihor
Telefon: 0259408161
Fax:
E-mail: rectorat@uoradea.ro
Website: https://www.uoradea.ro/