Cercetător științific

Descriere scurtă:
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti anunță concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific CSII, în cadrul proiectului Contract PN-III-P2-2.1-BG-2016-0472, 33BG/2016 “Transferul si implementare

Data publicării: 04 Iulie 2017

Data limită: 26 Iulie 2017
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_7381.docx ⇓
Angajator: Universitatea de Științe Agronomice si Medicină Veterinară București
Departamentul pentru Gestiunea Proiectelor de Cercetare şi Suport Activităţi Cercetare-Dezvoltare-Inovare (DGPCSACDI) are misiunea de a gestiona din punct de vedere tehnic şi economic proiectele câştigate în competiţii naţionale şi/sau internaţionale de corpul academic al USAMV Bucureşti, în vederea derulării de activităţi aferente cercetării ştiinţifice, dezvoltării, inovării şi sprijinirii activităţii academice. DGPCSA CDI are structură organizatorică proprie, iar activitatea din cadrul său este realizată de personal cu pregătire de specialitate tehnică şi economică.
Adresa: Bld.Marasti, nr.59, sec.1, Bucuresti,, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0314334211
Fax: 0314334211
E-mail: resurseumane.usamvb@yahoo.com
Website: www.usamv.ro