Cercetător științific - analist de sistem

Descriere scurtă:
Academia de Studii Economice din București anunță organizarea concursului privind ocuparea a două posturi de cercetător științific în cadrul contractului de cercetare SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRI

Data publicării: 30 Iunie 2017

Data limită: 02 August 2017
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_analist_de_sistem_9 ⇓
Angajator: Academia de Studii Economice din Bucureşti
Academia de Studii Economice din Bucureşti este o universitate de cercetare avansată şi educaţie.
Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, cod poştal 010374, Bucureşti, Bucuresti
Telefon: 0213191900
Fax: 0213191899
E-mail: rectorat@ase.ro
Website: www.ase.ro