Asistent de cercetare - analist programator

Descriere scurtă:
Academia de Studii Economice din București anunță organizarea concursului privind ocuparea unui post de asistent de cercetare în cadrul contractului de cercetare SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ – S

Data publicării: 30 Iunie 2017

Data limită: 02 August 2017
Anunțul: Asistent_de_cercetare_analist_programato ⇓
Angajator: Academia de Studii Economice din Bucureşti
Academia de Studii Economice din Bucureşti este o universitate de cercetare avansată şi educaţie.
Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, cod poştal 010374, Bucureşti, Bucuresti
Telefon: 0213191900
Fax: 0213191899
E-mail: rectorat@ase.ro
Website: www.ase.ro