1 post ACS, UAIC, proiect DEV TREC PN-III-P2-2.1-PED-20

Descriere scurtă:
post pe perioada determinata in cadrul Proiectului de cercetare cu titlul ” Dezvoltarea si validarea unei camere de reactie cu temperatura controlata pentru studiul mecanismelor si proceselor de oxidare din atmosfera", DEV TREC- PN-III-P2-2.1-PED-2016

Data publicării: 16 Martie 2017

Data limită: 30 Aprilie 2017
Anunțul: 1_posturi_ACS_la_UAIC_Iasi_proiect_DEV_T ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232 201024
Fax: 0232 201382
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro