1 post ACS, la UAIC Iasi, proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-

Descriere scurtă:
post pe perioada determinata in cadrul Proiectului de cercetare cu titlul ” MappingBooks – Intră în carte!, acronim MappingBooks, cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1878, contract de finanţare nr. 4/01.07.2014, domeniul de cercetare - ştiinţe politice

Data publicării: 02 Martie 2017

Data limită: 13 Aprilie 2017
Anunțul: post_de_asistent_de_cercetare_tiin_ific_ ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232 201024
Fax: 0232 201382
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro